KONTAKT

beneficjent

Telemedycyna Polska S.A.

ul. Ligocka 10
40-568 Katowice
Telefon: 32 376 14 55 E-mail: info@telemedycynapolska.pl
Inspektor Ochrony Danych:
Darosław Wójcik
E-mail: iod@telemedycynapolska.pl

partner

Przychodnia Lekarska Szombierki Sp.z o.o.

ul. Orzegowska 52a
41-907 Bytom
e-mail: przychodniaszombierki@interia.pl
telefon: 32 281 97 94

Inspektor Ochrony Danych:
Marzena Krawiec

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjentem projektu jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (40-145), ul. Ligocka 103, mail: info@telemedycynapolska.pl tel.: 32 376 14 55 . Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000352918, NIP nr 6482542977 Kapitał zakładowy w wysokości: 668.164,60 zł (w całości opłacony).